Рекламация и Връщане на стока

  1. Рекламация:

Клиента може да предяви рекламация за липси и други явни недостатъци при приемане на стоките. В противен случай, стоките се считат за приети. 

– При наличие на нормални експлатационни условия, рекламация може да бъде предявена и в рамките на гаранционния срок на конкретния продукт. На сайта са описани гаранционните срокове на продуктите.

В случай основателна рекламация за недостатъци, Chairdesigner предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство.

– При наличие на видими недостатъци или при липса на елементи на закупените от Клиента продукти липси или недостатъци установени при получаването им – то Chairdesigner изпраща липсващите елементи или дефектни частти за своя сметка.

– При появил се дефект в продукта по време на нормални експлотационни условия до изтичане на гаранционния му срок, Клиента е длъжен да уведоми Chairdesigner. С цел отстраняване на получилият се дефект, Клиента трябва за своя сметка да изпрати дефектиралият продукт за отстраняването на проблема на адрес: град София, бул. “Самоковско шосе” 2Л, ТЦ Боила, Офис 9. От друга страна, транспортните разходи по връщането на отремонтирания продукт от Chairdesigner до Клиента са за сметка на Chairdesigner.

– Ако не желаете да изпратите дефектиралият продукт, можете да заявите посещение от наш екип, който да се заеме с подмяната на заменените дефектирали части. Посещението на наш сервизен екип се заплаща 60 лв с ДДС. 

Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени в сроковете съгласно българското законодателство. При наличие на рекламация, Клиентът трябва да подаде сигнал устно или писмено на тел. +359 2 973 79 33 или на info@chairdesigner.eu.

Клиентa задължително прилага документите обосноваващи рекламацията:

– касова бележка или фактура на закупения продукт
– снимка или видео на проблема или дефекта

Chairdesigner предприема необходимите действия съгласно действащото законодателство. В случай, че Клиента не предяви рекламация пред Chairdesigner в законовите срокове, то се счита, че стоките са одобрени.

За стоките, за които има търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията.

За “Гаранционна карта” / “Гаранция” на закупените от Chairdesigner продукти се счита фактурата, която Клиента получава за съответната стока.

 

  1. Връщане на стока:

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от поръчания продукт в срок от 30 календарни дни, считано от датата на получаването му. Единственото задължително условие в този случай е – стоките да са в отлично състояние, без видими следи от използване.

В този случай разходите по доставката са за сметка на Клиента, като той трябва да се погрижи стоките да бъдат опаковани и защитени добре, така че, да пристигнат невредими до офиса на Chairdesigner. При неизпълнение на тези условия, Chairdesigner има правото откаже приемането на върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването им от клиента.

След приемане на върнати стоки в срок и прегледа им, стойността им се възстановява на Клиента в пълен размер не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която стоката е получена обратно в склaда на Chairdesigner.

© 2021 CHAIRDESIGNER BY FURNIX.

Количка